Home

Засновник і видавець

Національний університет
"Львівська політехніка"

Контактна адреса:

Національний університет
"Львівська політехніка"

вул. С. Бандери,12, 79013, Львів
Україна

e-mail: cpee_journal@yahoo.com
http://jcpee.lp.edu.ua

Мова видання англійська.

 

Рекомендовано Вченою радою
Національного університету "Львівська політехніка"
(протокол № 40 від 22.02.2011р.)

 

© Національний університет "Львівська політехніка", 2011


Computational Problems of Electrical Engineering, Powered by Joomla! Best Joomla Hosting Reviews

Ласкаво просимо на сайт журналу «Обчислювальні проблеми електротехніки», який є публікацією відкритого доступу. Видавцем журналу є Національний університет «Львівська політехніка». За більш ніж 150 років функціонування, наш університет має вагомий доробок у напрямку наукових досліджень як у класичній теоретичній електротехніці, так і сучасних відгалуженнях зазначеної галузі, розвиток яких зумовив науково-технічний прогрес останніх десятиліть. Тут слід згадати фундаментальні дослідження з теорії потужності, започатковані професором Станіславом Фризе, розробку основ теорії багатополюсників професора Юлія Величка; топологічні методи аналізу електричних кіл, розроблені професорами Миколою Максимовичем та Богданом Блажкевичем; принцип побудови приладів для вимірювання електричних величин, запропонований професором Бенціоном Швецьким, а також інші напрацювання вчених, які працювали і працюють у нашому навчальному закладі.

Враховуючи зазначене вище, ми сподіваємось, що наш новостворений журнал буде сприяти взаємовигідній співпраці науковців з різних галузей науки, щодо розробки принципово нових підходів до математичного та комп’ютерного моделювання електромагнітних процесів, характерних для цих галузей.

Ми маємо на меті сприяти розвитку наукових досліджень з теоретичної електротехніки з урахуванням сучасного розвитку комп’ютерних засобів. Таке поєднання, на нашу думку, дозволить охопити фундаментальні дослідження в широкому спектрі наук, де електричні явища є визначальними. Це стосується, зокрема, електротехніки, електроніки, радіотехніки, електричних вимірювань, комп’ютерних наук. Першочерговим нашим завданням ми вважаємо оперативний взаємообмін результатами теоретичних досліджень у зазначених вище напрямках, тому на часі архівування нашого журналу в Directory of Open Accsess Journals,

Запрошуємо Вас подавати свої статті, що стосуються тематики журналу, відповідно до викладених вимог. Сподіваємось, що продовж певного часу наш журнал увійде до бази даних рецензованих журналів Scopus, і запрошуємо Вас до плідної співпраці.

 

Search

Index Logo Copernicus International

Computational Problems of Electrical Engineering, Powered by Joomla! Best Joomla Hosting Reviews