Home Архів

Засновник і видавець

Національний університет
"Львівська політехніка"

Контактна адреса:

Національний університет
"Львівська політехніка"

вул. С. Бандери,12, 79013, Львів
Україна

e-mail: cpee_journal@yahoo.com
http://jcpee.lp.edu.ua

Мова видання англійська.

 

Рекомендовано Вченою радою
Національного університету "Львівська політехніка"
(протокол № 40 від 22.02.2011р.)

 

© Національний університет "Львівська політехніка", 2011


Computational Problems of Electrical Engineering, Powered by Joomla!

Search

Index Logo Copernicus International

Computational Problems of Electrical Engineering, Powered by Joomla!