Home Для рецензентів

Засновник і видавець

Національний університет
"Львівська політехніка"

Контактна адреса:

Національний університет
"Львівська політехніка"

вул. С. Бандери,12, 79013, Львів
Україна

e-mail: cpee_journal@yahoo.com
http://jcpee.lp.edu.ua

Мова видання англійська.

 

Рекомендовано Вченою радою
Національного університету "Львівська політехніка"
(протокол № 40 від 22.02.2011р.)

 

© Національний університет "Львівська політехніка", 2011


Computational Problems of Electrical Engineering, Powered by Joomla!

 

Наш журнал використовує «двосторонньо сліпе» рецензування, тобто ані рецензенту не повідомляється прізвище автора, ані автор не знає прізвища рецензента. Такий принцип сприяє дотриманню високих стандартів як авторами, так і рецензентами. Він запобігає поширенню невідповідних висновків, необґрунтованих заяв, недопустимих інтерпретацій та суб’єктивних поглядів. Рецензування надає можливість автору покращити якість та ясність його викладок.

Рецензент приділяє особливу увагу таким питанням:

  • cтаранне цитування попередників, які внесли вклад у розв’язання проблеми;
  • наявність зрозумілого і стислого резюме (500-600 знаків), яке може відбивати структуру статті;
  • чіткий виклад вкладу автора.

Середня тривалість між подачею статті та отриманням автором попереднього рішення – 4 тижні.

Після рецензування статті автору надсилається копія рецензії із зауваженнями. Всі виправлення необхідно повернути в редакцію не пізніше 15 днів після отримання рецензії. В іншому випадку редакційний комітет може відхилити статтю або перенести термін її опублікування.

Середня тривалість між подачею статті та онлайн публікацією – 12 тижнів.

Відсоток прийнятих статей – 76 %

 

Search

Index Logo Copernicus International

Computational Problems of Electrical Engineering, Powered by Joomla!